Algemene voorwaarden FonkelFabriek

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden.
Tenzij anders van te voren is vastgelegd.

1. Copyright 
Op de foto’s berust copyright. Dit houdt in dat de foto’s in de privésfeer onbeperkt mogen worden gebruikt.
Er dient schriftelijk toestemming te worden gevraagd voor publiceren door derden.
Bij het plaatsen op social media dient er een naamsvermelding bij te staan. De foto’s mogen niet worden bewerkt.
2. Annuleren en/of verplaatsen
In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft de fotograaf de mogelijkheid de fotoshoot te onderbreken, te verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden of omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de materialen die nodig zijn voor een goede uitvoering van de fotoshoot. 
Ook voor de klant is het mogelijk, in geval van onvoorziene omstandigheden, de fotoshoot te annuleren en/of te verplaatsen. Bij voorkeur wordt de fotoshoot minimaal 24 uur van te voren gewijzigd. In geval van extreme weersomstandigheden kan dit later worden gecommuniceerd.
3. Betaling
Met het boeken van een fotoshoot gaat de klacht een betalingsverplichting aan. De klant dient het afgesproken bedrag over te maken binnen 14 dagen na het ontvangen van online galerij-foto’s in klein formaat. De foto’s in HR-formaat worden verzonden nadat de betaling is ontvangen. De betaling van een cadeaubon dient vooraf te worden betaald. De cadeaubon wordt verzonden nadat de betaling is ontvangen. Bovenstaande is exclusief evt. parkeerkosten en reiskosten buiten Alblasserdam.
4. Aansprakelijkheid
De fotograaf is niet aansprakelijk voor het ontstaan van enige schade tijdens de fotoshoot, tenzij sprake van opzet of grove schuld van de fotograaf. Mocht er tijdens de fotoschoot iets niet gaan zoals u wilt, wilt u dat gelijk aangeven? Mocht u achteraf niet tevreden zijn met het eindresultaat, dan kunt u de fotograaf niet aansprakelijk stellen. Wel kunnen we in overleg kijken wat er aan gedaan kan worden. Ook is de fotograaf niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen. 
5. Levering
Na de fotoshoot ga ik aan de slag met de bewerking. Binnen drie weken verstuur ik het afgesproken aantal foto’s in klein formaat middels een online galerij of direct het aantal afgesproken foto’s bij Personal branding. Uit de galerij kiest u het aantal afgesproken foto’s die u het mooist vindt. Welke ik u toestuur in HR-formaat middels we-transfer of usb-stick. Er worden geen ruwe bestanden geleverd, deze blijven in bezit van de fotograaf.
6. Cadeaubonnen
Een cadeaubon kan niet retour worden genomen. Een cadeaubon blijft altijd geldig. De waarde van de cadeaubon wordt verrekend als korting op de factuur van de fotoshoot. De betaling van de cadeaubon dient vooraf te geschieden. De cadeaubon wordt verzonden nadat de betaling is ontvangen.
7. Publicatie
Door het boeken van de fotoshoot gaat de klant akkoord met het vrij plaatsen van de foto’s door de fotograaf op social media, website en flyers. Als de klant een specifieke foto niet geplaatst wil hebben, dient dat te worden aangegeven bij de fotograaf. Het plaatsen gebeurt met grote zorgvuldigheid.